شنبه 21 شهریور 1394
توسط: aryan

مهربانم

آفتاب نگاهت

طلوع جاودانگی ست

و من میان آرامش لبخندت

پرنده وار می درخشم...


جمعه 20 شهریور 1394
توسط: aryan

همه ی آرامش اینجاست

میان آغوشت

کوچکترین و عظیم ترین جای دنیا

و همه ی واژه ها حقیقت است

که زیباترین حقیقت دنیا با ماست

و میدانم دست هایمان 

ادامه ی زیبایمان را لمس خواهد کرد...


چهارشنبه 11 شهریور 1394
توسط: aryan

همه آنچه هست، دل‌انگیز است. آفتاب از فراز کوه سر بر می‌آورد و سبزی شگفت انگیز با پرمایگی وافرش از دره ژرف سرازیر می‌شود. گویی درختان در طول شب اندکی قد کشیده‌اند و علفزار با میلیون‌ها سوسن وحشی سیاه‌چشم از هم شکفته است.

این رفت و آمد بی‌پایان، بازگشت ابدی: روییدن، جفت گیری، مردن و دوباره روییدن را باز حس می‌کنم. و می‌دانم آدمیزاد هم بخشی از این رفت و بازگشت ابدی‌ست، بخشی از اندوهش و بخشی از آهنگش.

ولی شعور انسانِ جست‌و‌جوگر فرامی‌خوانَدش تا از این بازگشت ابدی برگذرَد. من نیز مانند دیگرانم جز آنکه جست‌وجویی متفاوت را برگزیده‌ام. همواره بر این اعتقاد بوده‌ام که باید در جست‌وجوی حقیقت درونی بود با این باور که میوه‌ی ارزش‌های آینده تنها زمانی قادر به رشد است که بذرش را تاریخ امروز ما افشانده باشد.

معتقدم به ویژه در این سده‌ی بیستمِ در حال گذار، زمانه‌ای که حاصل کامل شکست ارزش‌های درونی‌مان را به نظاره نشسته‌ایم، بسیار مهم است که به جست‌وجوی سرچشمه‌ی عشق و اراده برخیزیم.

 

عشق و اراده – رولو می