جمعه 22 بهمن 1395
توسط: aryan

دوست پیدا کن

تحرک داشته باش

ابتکار عمل به خرج بده

مردم را به نغمه و شور دعوت کن

آن ها را برای عشق و دوستی آماده کن

به مردم کمک کن تا انسان تر شوند

این تنها راهی است که به خدا می رسد

عشق

تنها صدای سخن عشق است که به یادگار در گنبد دوار هستی می ماند

عشق جادوست، جادوی عشق

عشق به هرچه دست بزند آن را طلا می کند

عشق حتی اگر گِل را نوازش کند از گِل گُل می روید


مسیحا برزگر